Zřeknutí se odpovědnosti na Facebooku

Tato stránka a produkty a služby nabízené na této stránce nejsou v žádném případě sponzorovány, přidruženy, schváleny ani spravovány společností Facebook ani s nimi spojeny. Nebyly ani zkontrolovány, testovány ani certifikovány Facebookem. Facebook je registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.