Odmítnutí odpovědnosti

Informace poskytované touto webovou stránkou jsou vytvářeny a publikovány online pouze pro informační účely. Není zamýšlen jako lékařská pomoc, nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc a nemělo by se na něj spoléhat jako na zdravotní nebo osobní radu. Tyto informace by neměly být považovány za úplné, neměly by být považovány za lékařskou pomoc a neměly by být použity místo návštěvy, volání, konzultace nebo rady vašeho lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče. Informace získané z těchto webových stránek nejsou vyčerpávající. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zdravotní péče, neprodleně volejte nebo navštivte svého lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy byste neměli přehlížet lékařskou pomoc nebo se zdržet při jejím hledání kvůli něčemu, co jste si přečetli zde.